ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 09:36:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
09:35:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
29.9 °C
47 %
0 PPM.
21/06/2024
09:35:03 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.7 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
09:34:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.
21/06/2024
09:33:47 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
09:33:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.1 °C
64 %
430 PPM.
21/06/2024
09:33:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.3 °C
54 %
0 PPM.
21/06/2024
09:30:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
29.9 °C
43 %
0 PPM.
21/06/2024
09:30:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
09:29:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.
21/06/2024
09:28:52 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
09:28:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.3 °C
54 %
0 PPM.
21/06/2024
09:28:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27 °C
64 %
428 PPM.
21/06/2024
09:25:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
09:25:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
09:24:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.