ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 23:32:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
23:29:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
23:29:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
23:29:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.9 °C
70 %
407 PPM.
14/06/2024
23:29:06 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
23:29:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
23:28:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
33.3 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
23:24:29 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
23:24:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
23:24:14 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
23:24:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
23:24:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.9 °C
70 %
406 PPM.
14/06/2024
23:23:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
33.3 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
23:19:37 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
23:19:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
23:19:22 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.