ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 18:23:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
18:22:53 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.3 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
18:21:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.9 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
18:20:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
66 %
416 PPM.
14/06/2024
18:20:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.8 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
18:19:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
18:19:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
18:17:56 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.3 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
18:16:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.8 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
18:15:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.6 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
18:15:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
66 %
419 PPM.
14/06/2024
18:14:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.3 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
18:14:50 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.2 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
18:13:05 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.3 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
18:11:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.8 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
18:10:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.5 °C
54 %
0 PPM.