ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 17:53:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
17:52:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.6 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
17:52:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.3 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
17:52:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
73 %
396 PPM.
23/06/2024
17:52:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.3 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
17:52:27 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.3 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
17:52:26 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
17:48:03 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.5 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
17:48:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
17:47:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28 °C
73 %
396 PPM.
23/06/2024
17:47:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.4 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
17:47:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.3 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
17:47:35 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
17:43:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.6 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
17:43:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
17:42:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.4 °C
62 %
0 PPM.