ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/06/2024 เวลา 11:22:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/06/2024
11:22:20 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.3 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
11:22:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
33.3 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
11:21:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.5 °C
71 %
406 PPM.
22/06/2024
11:20:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.5 °C
44 %
0 PPM.
22/06/2024
11:20:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.8 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
11:19:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.8 °C
63 %
0 PPM.
22/06/2024
11:17:29 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.3 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
11:17:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
11:16:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.5 °C
71 %
407 PPM.
22/06/2024
11:15:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.7 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
11:15:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.5 °C
44 %
0 PPM.
22/06/2024
11:15:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.8 °C
63 %
0 PPM.
22/06/2024
11:12:37 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.3 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
11:12:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
22/06/2024
11:11:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.5 °C
70 %
408 PPM.