ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 10:26:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
10:25:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
53 %
436 PPM.
18/06/2024
10:24:08 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.5 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
10:24:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
10:22:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
18/06/2024
10:22:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
36.8 °C
41 %
0 PPM.
18/06/2024
10:22:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
35.5 °C
42 %
0 PPM.
18/06/2024
10:19:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.8 °C
54 %
440 PPM.
18/06/2024
10:19:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.3 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
10:19:16 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.5 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
10:17:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
18/06/2024
10:17:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
37.2 °C
41 %
0 PPM.
18/06/2024
10:17:03 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
35.7 °C
42 %
0 PPM.
18/06/2024
10:14:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
54 %
436 PPM.
18/06/2024
10:14:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.3 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
10:14:25 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.5 °C
60 %
0 PPM.