ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 16:16:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
16:15:59 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.3 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
16:15:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:15:06 น.
IT-Zone
3 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:13:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
27.9 °C
41 %
0 PPM.
25/06/2024
16:12:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25.3 °C
56 %
726 PPM.
25/06/2024
16:12:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
16:12:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:11:05 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
16:11:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:10:14 น.
IT-Zone
3 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:08:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
28 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:07:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25.4 °C
57 %
722 PPM.
25/06/2024
16:07:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:07:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
29.4 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
16:06:08 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29 °C
67 %
0 PPM.