ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 09:57:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
09:55:58 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
09:55:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
28.9 °C
52 %
0 PPM.
13/06/2024
09:55:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
09:55:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30.8 °C
36 %
0 PPM.
13/06/2024
09:53:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
27.5 °C
57 %
470 PPM.
13/06/2024
09:51:06 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
09:50:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
28.9 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
09:50:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
09:50:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
31 °C
37 %
0 PPM.
13/06/2024
09:47:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
27.5 °C
57 %
467 PPM.
13/06/2024
09:46:14 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
09:45:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
29 °C
55 %
0 PPM.
13/06/2024
09:45:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
09:45:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.1 °C
37 %
0 PPM.
13/06/2024
09:42:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
27.4 °C
57 %
465 PPM.