ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 16:35:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
16:35:39 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.7 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
16:34:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.5 °C
59 %
480 PPM.
14/06/2024
16:33:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30.5 °C
40 %
0 PPM.
14/06/2024
16:33:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
27.8 °C
65 %
0 PPM.
14/06/2024
16:32:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
36.1 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
16:32:29 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
16:30:47 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.6 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
16:29:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.4 °C
60 %
480 PPM.
14/06/2024
16:28:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
30.6 °C
41 %
0 PPM.
14/06/2024
16:27:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36.1 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
16:25:55 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.5 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
16:24:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.4 °C
59 %
487 PPM.
14/06/2024
16:24:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
30.8 °C
43 %
0 PPM.
14/06/2024
16:22:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.1 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
16:22:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
23 °C
61 %
0 PPM.