ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 21:08:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
21:08:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.6 °C
74 %
404 PPM.
17/06/2024
21:08:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.3 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
21:06:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.3 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
21:06:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:05:47 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
21:05:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.1 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:03:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.3 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
21:03:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.6 °C
74 %
404 PPM.
17/06/2024
21:01:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.4 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
21:01:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:00:54 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
21:00:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.1 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
20:58:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.3 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
20:57:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.6 °C
74 %
403 PPM.
17/06/2024
20:56:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.4 °C
49 %
0 PPM.