ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 12:11:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
12:11:57 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.7 °C
46 %
0 PPM.
14/06/2024
12:10:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.8 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
12:09:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.1 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
12:07:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
56 %
455 PPM.
14/06/2024
12:07:05 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
28.7 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
12:05:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.9 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
12:04:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35 °C
44 %
0 PPM.
14/06/2024
12:02:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.5 °C
56 %
452 PPM.
14/06/2024
12:02:08 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
12:00:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.8 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
11:59:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35 °C
44 %
0 PPM.
14/06/2024
11:57:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.5 °C
57 %
451 PPM.
14/06/2024
11:57:16 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
11:55:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.8 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
11:54:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35 °C
43 %
0 PPM.