ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 10:14:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
10:13:18 น.
งานซ่อมฯ
32 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
10:13:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:11:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.9 °C
59 %
508 PPM.
25/06/2024
10:10:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
10:10:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
31.4 °C
70 %
0 PPM.
25/06/2024
10:10:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
31.5 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:08:26 น.
งานซ่อมฯ
28 µg/m³
29.4 °C
63 %
0 PPM.
25/06/2024
10:08:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:06:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.8 °C
60 %
511 PPM.
25/06/2024
10:06:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.6 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
10:05:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
69 %
0 PPM.
25/06/2024
10:05:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
31.5 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:03:35 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
10:03:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:01:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.7 °C
60 %
511 PPM.