ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 12:40:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
12:38:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
31.9 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
12:38:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
12:38:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
12:37:38 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.3 °C
62 %
0 PPM.
24/06/2024
12:37:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
33.4 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
12:34:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
32 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
12:33:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
12:33:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
12:32:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
26 °C
52 %
653 PPM.
24/06/2024
12:32:46 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29.1 °C
62 %
0 PPM.
24/06/2024
12:32:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
33.4 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
12:29:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
12:29:03 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
12:29:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
12:27:54 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
28.9 °C
61 %
0 PPM.