ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 08:34:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
08:33:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
30.6 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
08:32:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
30.7 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:32:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.1 °C
73 %
0 PPM.
25/06/2024
08:31:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
27.2 °C
66 %
472 PPM.
25/06/2024
08:30:53 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
08:30:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:28:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.6 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
08:27:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.7 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:27:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.1 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
08:26:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
27.1 °C
66 %
467 PPM.
25/06/2024
08:25:59 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
08:25:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:23:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
30.6 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
08:23:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.7 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:23:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.1 °C
72 %
0 PPM.