ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 17:07:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
17:07:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
25 µg/m³
27.9 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
17:06:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
29.5 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
17:05:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:04:47 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:04:38 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.5 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
17:03:46 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:03:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25 °C
56 %
717 PPM.
25/06/2024
17:02:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
27.8 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
17:01:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
29.7 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
17:00:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.3 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
16:59:54 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:59:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.4 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:58:54 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:58:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.1 °C
56 %
727 PPM.
25/06/2024
16:57:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
27.6 °C
43 %
0 PPM.