ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 00:49:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
00:49:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
32.7 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
00:49:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
32.2 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
00:47:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
36.4 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
00:47:36 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
00:47:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
33.5 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
00:46:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.2 °C
73 %
405 PPM.
16/06/2024
00:44:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
32.7 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
00:44:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
32.2 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
00:42:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
20 µg/m³
36.4 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
00:42:44 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
00:42:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
33.5 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
00:41:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.3 °C
74 %
407 PPM.
15/06/2024
23:59:01 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:58:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
36.5 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
23:58:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
33.5 °C
61 %
0 PPM.