ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 07:27:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
07:27:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.7 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
07:25:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
34.2 °C
45 %
0 PPM.
18/06/2024
07:25:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.6 °C
49 %
0 PPM.
18/06/2024
07:23:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.1 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
07:23:55 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
07:23:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.5 °C
73 %
436 PPM.
18/06/2024
07:22:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
07:21:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
34 °C
45 %
0 PPM.
18/06/2024
07:21:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.4 °C
49 %
0 PPM.
18/06/2024
07:19:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34.1 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
07:19:03 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
07:18:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.5 °C
73 %
437 PPM.
18/06/2024
07:17:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.7 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
07:16:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
33.7 °C
46 %
0 PPM.
18/06/2024
07:16:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.1 °C
50 %
0 PPM.