ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 21:53:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
21:51:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.3 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
21:50:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
21:50:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.7 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:49:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
21:49:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:48:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.6 °C
74 %
404 PPM.
17/06/2024
21:47:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.3 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
21:45:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.2 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
21:45:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.7 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:44:45 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
21:44:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.1 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
21:43:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.6 °C
74 %
404 PPM.
17/06/2024
21:42:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.3 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
21:40:26 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
21:40:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.7 °C
52 %
0 PPM.