ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 22:10:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
22:10:33 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.5 °C
58 %
0 PPM.
18/06/2024
22:10:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
22:09:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.5 °C
45 %
0 PPM.
18/06/2024
22:09:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
18/06/2024
22:09:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
32.8 °C
63 %
0 PPM.
18/06/2024
22:06:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.2 °C
65 %
423 PPM.
18/06/2024
22:05:42 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.6 °C
58 %
0 PPM.
18/06/2024
22:05:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
22:04:18 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.5 °C
45 %
0 PPM.
18/06/2024
22:04:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.
18/06/2024
22:04:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.8 °C
63 %
0 PPM.
18/06/2024
22:01:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
65 %
422 PPM.
18/06/2024
22:00:50 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.5 °C
58 %
0 PPM.
18/06/2024
22:00:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
21:59:26 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.5 °C
44 %
0 PPM.