ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 00:51:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
00:51:08 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
00:51:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.7 °C
51 %
0 PPM.
19/06/2024
00:50:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
00:50:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.
19/06/2024
00:49:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
00:47:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
65 %
419 PPM.
19/06/2024
00:46:16 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
00:45:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
00:45:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.
19/06/2024
00:45:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
00:42:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
65 %
419 PPM.
19/06/2024
00:41:24 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
00:41:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
00:40:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.3 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
00:40:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.6 °C
49 %
0 PPM.