ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 14:25:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
14:23:42 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.5 °C
53 %
0 PPM.
14/06/2024
14:23:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
453 PPM.
14/06/2024
14:22:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
30.7 °C
40 %
0 PPM.
14/06/2024
14:21:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.7 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:18:50 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.5 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
14:18:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
452 PPM.
14/06/2024
14:17:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
30.8 °C
39 %
0 PPM.
14/06/2024
14:16:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.6 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:13:58 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.6 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:13:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.4 °C
55 %
452 PPM.
14/06/2024
14:12:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31 °C
40 %
0 PPM.
14/06/2024
14:11:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.6 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:08:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
458 PPM.
14/06/2024
14:07:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.1 °C
41 %
0 PPM.
14/06/2024
14:06:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.6 °C
49 %
0 PPM.