ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 15:06:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
15:06:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
31.1 °C
42 %
0 PPM.
14/06/2024
15:04:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.8 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
15:03:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
55 %
468 PPM.
14/06/2024
15:02:52 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.5 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
15:01:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.2 °C
44 %
0 PPM.
14/06/2024
15:00:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.8 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:58:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
463 PPM.
14/06/2024
14:57:59 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
28.6 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
14:56:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:55:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.8 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:53:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
463 PPM.
14/06/2024
14:53:07 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:51:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:50:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.8 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
14:48:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
55 %
458 PPM.