ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 07:05:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
07:05:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
07:03:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
07:03:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
07:03:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.7 °C
47 %
0 PPM.
17/06/2024
07:03:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.3 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
07:01:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.5 °C
75 %
428 PPM.
17/06/2024
07:00:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
06:58:44 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
06:58:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
06:58:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.4 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
06:58:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
06:56:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.5 °C
75 %
427 PPM.
17/06/2024
06:55:16 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
06:53:53 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
06:53:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.