ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 04:31:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
04:31:39 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
04:31:38 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
04:30:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.7 °C
70 %
415 PPM.
21/06/2024
04:27:49 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.4 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
04:27:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
04:27:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
04:26:48 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
04:26:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
04:25:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
70 %
414 PPM.
21/06/2024
04:22:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.4 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
04:22:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
04:22:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
04:21:56 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
04:21:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
04:20:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
70 %
413 PPM.