ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 11:13:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
11:11:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
26.1 °C
55 %
555 PPM.
24/06/2024
11:11:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
11:11:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
31.1 °C
67 %
0 PPM.
24/06/2024
11:11:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
11:09:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
33.4 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
11:09:55 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
28.9 °C
57 %
0 PPM.
24/06/2024
11:06:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
26.2 °C
56 %
554 PPM.
24/06/2024
11:06:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.9 °C
49 %
0 PPM.
24/06/2024
11:06:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.8 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
11:06:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
31.2 °C
67 %
0 PPM.
24/06/2024
11:04:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
33.4 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
11:04:58 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
24/06/2024
11:01:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
26 °C
59 %
548 PPM.
24/06/2024
11:01:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
31.2 °C
67 %
0 PPM.
24/06/2024
11:01:18 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.8 °C
47 %
0 PPM.