ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 09:34:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
09:34:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.4 °C
56 %
438 PPM.
18/06/2024
09:33:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.8 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
09:33:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
44.9 °C
32 %
0 PPM.
18/06/2024
09:32:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
38.2 °C
39 %
0 PPM.
18/06/2024
09:30:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.2 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
09:30:33 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.3 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
09:29:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.3 °C
56 %
438 PPM.
18/06/2024
09:29:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.8 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
09:28:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
44.8 °C
32 %
0 PPM.
18/06/2024
09:28:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
38.2 °C
39 %
0 PPM.
18/06/2024
09:25:39 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.3 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
09:25:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.2 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
09:24:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.2 °C
58 %
441 PPM.
18/06/2024
09:24:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.7 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
09:23:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
44.6 °C
32 %
0 PPM.