ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 22:21:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
22:18:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.8 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
22:17:59 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
22:17:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
22:17:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.5 °C
75 %
416 PPM.
16/06/2024
22:17:14 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
22:17:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
31.3 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
22:13:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
32.8 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
22:13:08 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
22:13:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
35.3 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
22:12:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.5 °C
75 %
415 PPM.
16/06/2024
22:12:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
31.3 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
22:12:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
22:09:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.8 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
22:08:15 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
22:08:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.3 °C
53 %
0 PPM.