ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 12:51:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
12:51:02 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
12:49:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.9 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
12:48:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.3 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
12:47:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
56 %
456 PPM.
14/06/2024
12:46:09 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.1 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
12:44:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.9 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
12:43:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.2 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
12:42:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
56 %
455 PPM.
14/06/2024
12:41:13 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.1 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
12:39:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.9 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
12:38:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.2 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
12:37:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
56 %
456 PPM.
14/06/2024
12:36:20 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.9 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
12:34:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.9 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
12:33:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.2 °C
47 %
0 PPM.