ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 14:03:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
14:03:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.6 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
14:03:36 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
14:00:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
72 %
402 PPM.
23/06/2024
13:58:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.9 °C
44 %
0 PPM.
23/06/2024
13:58:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
13:58:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
31.1 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
13:58:45 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
13:58:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.6 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
13:55:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
72 %
399 PPM.
23/06/2024
13:54:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.9 °C
44 %
0 PPM.
23/06/2024
13:54:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
13:53:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.1 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
13:53:53 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
13:53:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.6 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
13:50:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
72 %
404 PPM.