ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 02:42:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
02:42:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
30.6 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
02:42:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
02:40:32 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
02:40:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
02:38:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.9 °C
60 %
467 PPM.
25/06/2024
02:37:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
30.5 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
02:37:18 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
30.7 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
02:37:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
02:35:40 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
02:35:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
02:33:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.9 °C
60 %
469 PPM.
25/06/2024
02:33:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
02:32:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
30.8 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
02:32:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
21 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
02:30:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.