ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 17:43:43 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
17:40:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
69 %
425 PPM.
20/06/2024
17:39:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.3 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
17:39:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
17:39:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33 °C
48 %
0 PPM.
20/06/2024
17:39:29 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.3 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
17:39:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
17:35:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.7 °C
70 %
425 PPM.
20/06/2024
17:35:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.2 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
17:34:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
29.1 °C
58 %
0 PPM.
20/06/2024
17:34:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33 °C
48 %
0 PPM.
20/06/2024
17:34:37 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.3 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
17:34:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
17:30:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
69 %
425 PPM.
20/06/2024
17:30:13 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.3 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
17:30:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33 °C
47 %
0 PPM.