ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 07:21:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
07:21:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.5 °C
75 %
429 PPM.
17/06/2024
07:19:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
07:18:12 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
07:18:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
07:18:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
33.6 °C
46 %
0 PPM.
17/06/2024
07:18:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.1 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
07:16:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.5 °C
75 %
430 PPM.
17/06/2024
07:14:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
07:13:20 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
07:13:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
07:13:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
33.3 °C
46 %
0 PPM.
17/06/2024
07:13:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
32.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
07:11:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.5 °C
75 %
428 PPM.
17/06/2024
07:09:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
07:08:28 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.