ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 17:06:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
17:06:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.2 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
17:06:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.1 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
17:04:55 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
17:04:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.6 °C
62 %
454 PPM.
14/06/2024
17:03:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
21 µg/m³
32.1 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
17:02:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.9 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
17:01:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36.2 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
17:01:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
29.9 °C
53 %
0 PPM.
14/06/2024
17:00:02 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.9 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
16:59:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.6 °C
61 %
458 PPM.
14/06/2024
16:58:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
31.9 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
16:57:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.8 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
16:57:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.2 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
16:56:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
29.9 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
16:55:10 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.9 °C
54 %
0 PPM.