ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 10:23:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
10:23:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:23:02 น.
งานซ่อมฯ
31 µg/m³
29.2 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
10:22:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.9 °C
55 %
528 PPM.
25/06/2024
10:20:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.3 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
10:20:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.4 °C
70 %
0 PPM.
25/06/2024
10:20:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:18:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:18:10 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
10:16:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
26 °C
58 %
524 PPM.
25/06/2024
10:15:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.4 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
10:15:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
70 %
0 PPM.
25/06/2024
10:15:18 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:13:18 น.
งานซ่อมฯ
32 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
10:13:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:11:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.9 °C
59 %
508 PPM.