ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 10:28:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
10:28:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.4 °C
39 %
0 PPM.
21/06/2024
10:28:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
10:28:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.8 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
10:27:19 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
57 %
0 PPM.
21/06/2024
10:27:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.3 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
10:24:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.1 °C
57 %
446 PPM.
21/06/2024
10:23:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
10:23:47 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
10:23:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.7 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
10:22:27 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.4 °C
55 %
0 PPM.
21/06/2024
10:22:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.2 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
10:19:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.1 °C
57 %
442 PPM.
21/06/2024
10:19:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.8 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
10:18:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.8 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
10:18:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.7 °C
48 %
0 PPM.