ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 14:48:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
14:44:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.8 °C
60 %
454 PPM.
19/06/2024
14:43:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.2 °C
41 %
0 PPM.
19/06/2024
14:43:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
34.5 °C
44 %
0 PPM.
19/06/2024
14:43:49 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30 °C
58 %
0 PPM.
19/06/2024
14:43:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
34 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
14:43:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.6 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
14:39:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
60 %
450 PPM.
19/06/2024
14:39:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.3 °C
41 %
0 PPM.
19/06/2024
14:38:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
34.6 °C
44 %
0 PPM.
19/06/2024
14:38:58 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
53 %
0 PPM.
19/06/2024
14:38:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
34 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
14:38:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
35.6 °C
51 %
0 PPM.
19/06/2024
14:34:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.7 °C
61 %
446 PPM.
19/06/2024
14:34:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.4 °C
41 %
0 PPM.
19/06/2024
14:34:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
34.6 °C
44 %
0 PPM.