ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 15:56:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
15:54:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
26.9 °C
63 %
453 PPM.
20/06/2024
15:52:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
33.4 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
15:52:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.2 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
15:52:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
27.9 °C
38 %
0 PPM.
20/06/2024
15:52:30 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
15:52:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.3 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:49:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
26.9 °C
64 %
447 PPM.
20/06/2024
15:47:49 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:47:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
33.1 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
15:47:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
27.8 °C
39 %
0 PPM.
20/06/2024
15:47:39 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.1 °C
48 %
0 PPM.
20/06/2024
15:47:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.2 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:44:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27 °C
65 %
445 PPM.
20/06/2024
15:42:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:42:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
33.2 °C
45 %
0 PPM.