ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 02:33:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
02:32:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.5 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
02:31:08 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
02:31:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
02:30:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
02:30:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
02:29:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.5 °C
75 %
420 PPM.
17/06/2024
02:27:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
02:26:16 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
02:26:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
02:25:50 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
02:25:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
30.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
02:24:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.5 °C
75 %
420 PPM.
17/06/2024
02:22:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
02:21:24 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
02:21:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.