ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 01:52:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
01:50:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
01:50:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.6 °C
74 %
413 PPM.
18/06/2024
01:49:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.9 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
01:49:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
01:48:14 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
01:48:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
01:45:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
01:45:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
-1 µg/m³
28.6 °C
74 %
415 PPM.
18/06/2024
01:44:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.9 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
01:44:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.2 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
01:43:23 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
01:43:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
01:41:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
01:40:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.6 °C
74 %
415 PPM.
18/06/2024
01:39:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31 °C
53 %
0 PPM.