ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 15:31:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
15:31:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
28 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
15:30:53 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.3 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
15:30:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.2 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
15:29:39 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.9 °C
57 %
0 PPM.
21/06/2024
15:29:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
15:27:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.6 °C
56 %
534 PPM.
21/06/2024
15:26:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
27.9 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
15:25:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.3 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
15:25:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.2 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
15:24:47 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
21/06/2024
15:24:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
15:21:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
28 °C
39 %
0 PPM.
21/06/2024
15:21:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.3 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
15:21:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.3 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
15:19:55 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
60 %
0 PPM.