ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 21:37:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
21:37:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.5 °C
75 %
414 PPM.
16/06/2024
21:34:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:34:12 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:34:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
35.5 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
21:33:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.5 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
21:33:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
31.8 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
21:32:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28.5 °C
75 %
412 PPM.
16/06/2024
21:30:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:29:20 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:29:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
21:28:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.5 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
21:28:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.8 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
21:27:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.5 °C
75 %
414 PPM.
16/06/2024
21:25:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:24:28 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.