ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 02:37:51 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
02:37:22 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:37:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
33.8 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
02:36:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.1 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
02:36:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31 °C
51 %
0 PPM.
23/06/2024
02:36:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
23/06/2024
02:34:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.8 °C
75 %
411 PPM.
23/06/2024
02:32:29 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:32:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
33.9 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
02:31:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.2 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
02:31:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31 °C
51 %
0 PPM.
23/06/2024
02:31:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
23/06/2024
02:29:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.8 °C
75 %
411 PPM.
23/06/2024
02:27:37 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:27:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
33.9 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
02:26:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.