ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 18:10:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
18:10:30 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
18:10:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.1 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
18:07:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
18:06:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.6 °C
75 %
401 PPM.
17/06/2024
18:05:49 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
33.1 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
18:05:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
18:05:39 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
18:05:30 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.1 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
18:02:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
18:01:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.6 °C
75 %
402 PPM.
17/06/2024
18:00:57 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.1 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
18:00:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.9 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
18:00:47 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
18:00:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
35.1 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
17:57:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.