ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 13:23:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
13:23:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:23:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
33.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
13:23:09 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
13:23:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
13:20:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
13:19:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
408 PPM.
17/06/2024
13:18:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:18:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
13:18:17 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
13:18:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.7 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
13:15:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
13:14:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
408 PPM.
17/06/2024
13:13:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:13:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
33.8 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
13:13:25 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.