ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 10:34:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
10:32:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:32:46 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.1 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
10:32:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
25.6 °C
53 %
537 PPM.
25/06/2024
10:30:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.3 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
10:30:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
10:29:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:27:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:27:54 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.1 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
10:27:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25.7 °C
54 %
535 PPM.
25/06/2024
10:25:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.3 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
10:25:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
10:25:05 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:23:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
10:23:02 น.
งานซ่อมฯ
31 µg/m³
29.2 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
10:22:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.9 °C
55 %
528 PPM.