ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 21:22:43 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
21:22:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.5 °C
75 %
413 PPM.
16/06/2024
21:20:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:19:36 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:19:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
21:18:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
31.5 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
21:18:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.8 °C
48 %
0 PPM.
16/06/2024
21:17:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28.5 °C
75 %
413 PPM.
16/06/2024
21:15:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:14:44 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:14:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
21:13:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
31.5 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
21:13:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.9 °C
49 %
0 PPM.
16/06/2024
21:11:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
28.5 °C
75 %
414 PPM.
16/06/2024
21:10:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.9 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
21:09:52 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.