ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 22:43:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
22:40:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
23/06/2024
22:40:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
22:40:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28 °C
75 %
401 PPM.
23/06/2024
22:40:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
22:39:37 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
22:39:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
22:35:38 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
23/06/2024
22:35:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
22:35:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
22:35:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28 °C
75 %
403 PPM.
23/06/2024
22:34:45 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
22:34:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
22:30:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
46 %
0 PPM.
23/06/2024
22:30:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.4 °C
49 %
0 PPM.
23/06/2024
22:30:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.