ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 01:28:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
01:24:13 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
31.5 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
01:24:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
01:24:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
25 µg/m³
36.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
01:24:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
28 °C
68 %
425 PPM.
13/06/2024
01:23:33 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
33.4 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
01:19:22 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
31.5 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
01:19:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
25 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
01:19:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
28 µg/m³
36.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
01:18:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
25 µg/m³
28.1 °C
68 %
424 PPM.
13/06/2024
01:18:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
33.5 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
01:14:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
27 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
01:14:30 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.5 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
01:14:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
24 µg/m³
36.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
01:13:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
28.1 °C
68 %
425 PPM.
13/06/2024
01:13:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
33.4 °C
59 %
0 PPM.