ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 03:15:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
03:14:36 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
03:14:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:13:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
26.9 °C
61 %
466 PPM.
25/06/2024
03:11:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.3 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
03:11:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
15 µg/m³
30.5 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:11:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
03:09:45 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
03:09:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:08:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
26.9 °C
61 %
466 PPM.
25/06/2024
03:07:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.4 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
03:06:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
03:06:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
31.2 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
03:04:53 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
03:04:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:03:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
26.9 °C
61 %
465 PPM.