ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 10:14:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
10:14:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28 °C
72 %
417 PPM.
15/06/2024
10:12:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35.5 °C
44 %
0 PPM.
15/06/2024
10:12:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
36.6 °C
44 %
0 PPM.
15/06/2024
10:11:37 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:11:24 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.4 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
10:10:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33.1 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:09:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28 °C
73 %
416 PPM.
15/06/2024
10:07:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
35.7 °C
44 %
0 PPM.
15/06/2024
10:07:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
36.8 °C
44 %
0 PPM.
15/06/2024
10:06:45 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:06:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.4 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
10:05:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
33.1 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:04:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28 °C
72 %
416 PPM.
15/06/2024
10:02:47 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35.7 °C
44 %
0 PPM.
15/06/2024
10:02:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
37.1 °C
43 %
0 PPM.